BSI Best Service and Infrastructure
Việt Nam | English
1900636415
BSI Vendors
Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>
Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>
Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>
Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>
Wincor Nixdorf: <p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Wincor Nixdorf (Đức)</b> là nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới về ATM và thiết bị tự phục vụ như Self-service terminals, Cash deposit & Recycling machines, Kiosk, Passbook Printers, Teller safes, Retail POS và các giải pháp cho thị trường bán lẻ, các giải pháp cho mạng lưới thiết bị đầu cuối tự phục vụ, tối ưu hóa quản lý dòng tiền, thanh toán điện tử, Internet banking, vv...</span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/43d5bd07_5521_4845_99c3_a7413f00b4df.png" style="text-align: center; width: 584px; height: 322px; " /></p>
<ul>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Thành lập năm 1952, trụ sở chính tại Paderborn (Đức).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Doanh số hàng năm (2006-2007): 2.145 tỉ Erro</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tổng số 8,400 nhân viên trên khắp toàn cầu, có trụ sở đặt ở 36 quốc gia và hoạt động ở trên 130 nước khác nhau.</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf chiếm vị trí số 1 ở Châu Âu và số 2 toàn cầu về máy ATM và thiết bị tự phục vụ (Self-service terminals).</span></li>
	<li style="text-align: justify; ">
		<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Bán lẻ, Wincor Nixdorf còn là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các công nghệ và sản phẩm cho lĩnh vực hệ thống sổ xố, điểm dịch vụ, bưu điện, giao thông và du lịch.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Wincor Nixdorf cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên khắp toàn cầu, rất nhiều trong số đó là các ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Khách hàng của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="9" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Hongkong Shanghai Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Standard Charter Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">City Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Deutsche Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ABN Amro</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ING Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Commerzbank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank Austria</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">BBL</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bancaja</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Crédit Lyonnais</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Société Générale</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Alpha Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Poste Italiane</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Barclays Bank</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Lioyds TSB</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATB Financial</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">ATM Capital</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">The Bailey Group</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Western Union</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">HSBC</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Agriculture Bank of China</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Industrial and Commercial Bank</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Bank of China</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">National Bank of New Zealand</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Tại Việt Nam Wincor Nixdorf là thương hiệu ATM tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong 8 năm trở lại đây, trở thành thương hiệu ATM số 2 tại Việt Nam. Máy ATM của Wincor Nixdorf hiện được nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế sử dụng rộng rãi nhờ chất lượng cao và cá tính năng toàn diện  </span></p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="7" style="width: 50px; text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.agribank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nông Nghiệp</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.techcombank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Kỹ Thương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.msb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Hàng Hải</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.acbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Á Châu</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.mbbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Quân Đội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nasbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bắc Á</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://oceanbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Đại Dương</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.shb.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.lienvietpostbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;">Ngân hàng Hong Leong</span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.pgbank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.g-bank.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.baovietbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Bảo Việt</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.vib.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Quốc Tế</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://hdbank.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HDBank</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.westernbank.vn/" target="_blank">Ngân hàng Miền Tây</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.nab.com.vn" target="_blank">Ngân hàng Nam Á</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.bidv.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng BIDV</a></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify; ">
				<span style="color:#333333; line-height:18px;"><a href="http://www.hsbc.com.vn/" target="_blank">Ngân hàng HSBC</a></span></td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
			<td style="text-align: justify; ">
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><b>Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf</b></span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;"><i>"Nơi nào có cuộc sống con người" - Nơi đó có sản phẩm của chúng tôi</i></span></p>
<p style="text-align: center; ">
	<img alt="" src="../ckeditor/FileUpload/Vendor/5253bc6e_41a8_490d_9cdf_0e536288f8e4.png" style="text-align: center; width: 638px; height: 444px; " /></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Là các chuyên gia hàng đầu về công nghệ ngân hàng, Wincor Nixdorf cung cấp các giải pháp hàng đầu với tính sáng tạo, hiệu quả và nhiều lợi ích cho khách hàng, nhiều dòng sản phẩm khác nhau: Cash recycler, ATM và multimedia transaction terminal.</span></p>
<p style="text-align: justify; ">
	<span style="color:#333333; line-height:18px;">Các dòng sản phẩm của Wincor Nixdorf luôn chiếm ưu thế trên thị trường - xét từ các cấu phần nhỏ nhất cho đến toàn bộ kiến trúc tổng thể, giúp khách hàng tiếp cận các cơ hội bán hàng tốt hơn, qua đó giảm chi phí hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành.</span></p>
BSI Technology Infrastructure Development Co., Ltd. Copyright 2012  BSI
Floor 6, C'Land Tower, 156 Xa Dan 2 Str., Nam Dong ward, Dong Da district, Ha Noi city
Home|Introduction|Products - Services|News|Recruitment|Contact
Phone: (+84) 24 3573 77 58    Fax: (+84) 9 7557 8080